כמה עולה להגיש תביעת רשלנות רפואית?

כמה עולה להגיש תביעת רשלנות רפואית?

מבין כלל התביעות המוגשות בתחום דיני הנזיקין מוכרים תיקי התביעה בעילת רשלנות רפואית, כתביעות היקרות ביותר, אשר כרוכות בהוצאות גבוהות במיוחד.

טרם תחילת ההליך מומלץ לניזוק לערוך שיקולי עלות - תועלת, לבחון את כדאיות הגשת התביעה ובכלל זה, האם סכום הפיצוי, שעתיד להתקבל, יכסה את הוצאות התביעה הצפויות, שאחרת לא קיים צידוק כלכלי להגשתה.

העלויות הכרוכות בהליך הגשת תביעה בעילת רשלנות רפואית

העלויות המרכזיות אשר נלוות להליך הגשת תביעה בעילת רשלנות רפואית הינן בין השאר: השגת חוות דעת מטעם רופא מומחה לצורך ביסוס עילת התביעה ותמיכה בטענות הניזוק, כאשר לעיתים נדרשת הגשת מספר חוות דעת באותו תיק על ידי רופאים מומחים בכמה תחומים; אגרת בית משפט אשר משולמת לפני פתיחת ההליך וכנגזרת של סכום התביעה.

שימו לב כי שכר טרחת עורך דין המייצג את התובע נגזר על פי רוב מסכום הפיצוי שנפסק, אם וכאשר, על ידי הערכאה המשפטית בתום הדיון ובמסגרת פסק הדין שינתן.

אופן חישוב גובה הפיצוי לנפגעי רשלנות רפואית

במסגרת קביעת סכום הפיצוי, משקלל בית המשפט את הנתונים הבאים:

  • הוצאות רפואיות עבור טיפולים, רכישת תרופות והצטיידות במכשור ואביזרי עזר נדרשים
  • אחוזי הנכות שנפסקו לניזוק
  • אובדן כושר עבודה - הפסדי שכר והשתכרות בהווה ובעתיד
  • אובדן סיכויי החלמה
  • במקרה נכות - היעזרות בגורם מסייע לצורך התנהלות יומיומית
  • הוצאות התאמת דיור

כמו כן נפסקים פיצויים בראשי נזק של כאב וסבל, עוגמת נפש, קיצור תוחלת החיים ועוד.

הערכת כדאיות כלכלית לפני הגשת תביעת רשלנות רפואית

נוכח העלויות הגבוהות, אשר כרוכות בהגשתה וניהולה של תביעה בעילת רשלנות רפואית, נדרש התובע להעריך באופן מדוייק ככל האפשר את ההוצאות, המתוכננות במסגרת ההליך, בהשוואה לסכום הפיצוי, שניתן לקבל עבור הפגיעה האמורה.

כשלב ראשון מומלץ להסתייע באיש מקצוע ולקבל יעוץ משפטי אישי, מעורך דין ותיק ומנוסה בטיפול בתביעות רשלנות רפואית. עורך הדין יפנה אותך ויעזר בחוות דעתו של מומחה רפואי בתחום הרלוונטי.

בתום ניתוח הנתונים והעובדות ולאחר לימוד המסמכים והחומר הרפואי, יוכל המומחה להצביע על קיומה או היעדרה של עילת רשלנות רפואית, קרי, להעריך האם קיים סיכוי לתביעה ולאמוד את מהות הנזק שנגרם והיקפו.  

על בסיס ממצאי חוות הדעת הרפואית ימפה עורך הדין את מכלול העלויות, הכרוכות בניהול התיק, ויביאן בפני הלקוח, לצד הצגת סכום הפיצוי, המוערך בעד שיעור הפגיעה -  לצורך חישוב הכדאיות הכלכלית בהגשתה.

לגבי נזק גופני, אשר אינו עולה כדי נכות מלאה וצמיתה סביר, כי הוצאות ניהול התיק יהיו גבוהות מהסכום, שייפסק על ידי הערכאה המשפטית ולכן, במרבית המקרים האלה הגשת התביעה אינה משתלמת מבחינה כלכלית.

שיעור הנזק הכלכלי במקרה של הפסד בתביעה

במסגרת השיקולים, שעורך הניזוק בעד ונגד הגשת תביעה משפטית, עליו להביא בחשבון תרחיש של הפסד בתיק. במקרה כזה יהיה עליו לספוג את עלויות ההשקעה בניהול התביעה, ובמסגרת זו: הוצאות עבור קבלת התיעוד הרפואי, השגת חוות דעת מטעם רופא מומחה, תשלום אגרת פתיחת התיק בבית המשפט וכן שכר טרחת עורך הדין.

בחלק מהמקרים מטיל בית המשפט על התובע, שתביעתו נדחתה, החזר הוצאות משפט לנתבעים.

תשלום שכר טרחת עורך דין

ההוצאות עבור קבלת ייעוץ משפטי על ידי עורך דין, אשר עשוי ללוות את הלקוח במשך מספר שנים עד הוכחת תביעתו, יקבעו בהתאם לכמה תרחישים אפשריים של התפתחות הדיון בתיק:

  • הגעה לפשרה בין הצדדים - התעריף הנהוג הינו 17.5% מכספי הפיצויים
  • פסק דין של בית משפט - תעריף התשלום נע בין 25% - 20% משיעור הפיצויים הנפסקים

נוסיף ונציין כי הפסד בתביעה פוטר את התובע מתשלום שכר טרחה לעורך דינו, באשר כאמור, גובה שכר הטרחה נקבע כאחוז מוסכם מראש משיעור הפיצויים, שייפסקו לטובת התובע, במידה ויזכה בתיק.מאמרים אחרונים

קישורים

חיפוש באתר

רפואה | רשלנות באבחון סרטן הערמונית | מפת האתר

רפואה ומשפט - כמה עולה להגיש תביעת רשלנות רפואית לפי דיני הנזיקין במדינת ישראל?

המידע המופיע באתר אינו מהווה יעוץ משפטי או תחליף לו ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מבעלי האתר כל אחריות.