חוות דעת למרות קשר השתיקה

קבלת חוות דעת רפואית למרות קשר השתיקה

קשר השתיקה, אותה מדיניות בלתי מוצהרת, המתקיימת בין רופאים עמיתים ומבוססת על טיוח, חיפוי והכחשה בכל הנוגע להתנהלות רשלנית של קולגות למקצוע, מסרבלת את עבודתם של עורכי דין, הפועלים בתחום ואמונים על ייצוג נפגעים בתיקי רשלנות רפואית.

כפועל יוצא של התנהלות זו, אשר הטעמים, העומדים בבסיסה הינם אישיים ומקצועיים, מתקשים באי כוחם של הניזוקים להשיג חוות דעת מטעם רופאים מומחים, הנדרשות לצורך תמיכה בגרסת התובע וביסוס הטענות המשפטיות.

בכך נגרם עוול כפול לניזוקים, אשר נאלצים לגנוז את תביעותיהם ולוותר על סכומי הפיצוי להם הם זכאים, תוך הנצחת חוליי המערכת ומבלי להותיר פתח לשיפורה וטיובה.

אמנם, בשנים האחרונות ניתן להצביע על מגמה מסויימת של שינוי והרחבת מעגל הרופאים הבכירים והזוטרים, הנכונים לשתף פעולה עם ניזוקים ולסייע בגיבוש חוות דעת רפואיות עבורם, אולם, החלק הארי של הרופאים, מבכר עדיין, שלא להירתם לעניין ולתת בכך יד  להרשעת קולגה לענף.

משקלה של חוות דעת רופא מומחה בתביעת רשלנות רפואית

בהתאם לתקנות סדר הדין האזרחי, בכדי לבסס את תביעתו, נדרש התובע לתמוך אותה באמצעות הגשת חוות דעת מטעם רופא מומחה, לצורך הוכחת כלל טענותיו, שבענייני רפואה: מהות הנזק שנגרם והיקפו, התנהגות או מחדל של הרופא המטפל, העולים כדי רשלנות רפואית וכן קשר סיבתי בין הפרת חובת הזהירות, שחלה על הרופא, לבין הנזק, שנגרם לתובע.

הערכאה המשפטית, בפניה נידון התיק, לומדת את חוות הדעת הרפואיות, המוגשות מטעם שני המצדדים ומכריעה ביניהן כך, שלחוות דעת יסודית, מקצועית ומעמיקה נודע משקל מהותי בפסיקת הדין.

דרכים לקבלת חוות דעת רפואית למרות קשר השתיקה

בשנים האחרונות  נפרצו כאמור מספר בקיעים בחומת קשר השתיקה וכיום קיימים רופאים, שאינם חוששים לסייע בגיבוש חוות דעת רפואיות עבור ניזוקים בתיקי רשלנות רפואית. אולם, קבלת חוות דעת אינה מתאפשרת עדיין בנקל וכפועל יוצא, תיקים רבים בתחום לא מגיעים לכלל דיון משפטי.

חרף האמור, קיימות מספר דרכים, המסייעות לעקוף את מדיניות קשר השתיקה ולהשיג את חוות הדעת הרפואית, הנדרשת לביסוס התביעה:

 
הסתייעות בעורך דין מומחה בהגשת תביעות רשלנות רפואית

בהתקיים חשד לרשלנות רפואית מומלץ לניזוק לפנות בראשית הדרך לקבלת שירותי יעוץ משפטי מטעם עורך דין, בעל מומחיות ונסיון בהגשת תביעות בעילה זו.

עורכי דין הבקיאים בתחום, מכירים ומקיימים קשרים מקצועיים עם רופאים מומחים בענפי הרפואה השונים, אשר נאותים לשתף פעולה עם תובעים ולסייע בגיבוש חוות דעת רפואיות, המצדדות בגרסאותיהם.

קבלת חוות הדעת הינה שלב ראשוני נדרש בתהליך, באשר לאחר ניתוח הנתונים והעובדות ולמידת המסמכים הרפואיים, יוכל הרופא להצביע על קיומה של עילת רשלנות רפואית, הנדרשת לביסוס התיק כמו גם להעריך את סיכויי התביעה.

פניה לרופאים מומחים בכירים ובדימוס בארץ

קבלת חוות דעת רופא מומחה מתאפשרת כיום בעיקר ממעגל מצומצם של רופאים בכירים, אשר ביססו את מעמדם, רכשו שם ומוניטין ואינם חוששים לגבש חוות דעת עבור תובעים בתיקי רשלנות רפואית. יצויין, כי גם רופאים אלה מקפידים, שלא לחצות את כל הקווים ושומרים על קוד אתי וגבולות מסויימים, בכדי שלא לעורר את קצפו של הממסד עליהם. 

סקטור אחר של רופאים, אשר נקיטת סנקציה או נקמה עתידית של המוסד כלפיהם אינה מטילה עליהם עוד את חיתתה, הינם רופאים מבוגרים, בדימוס, אשר פרשו מן המערכת ונאותים לסייע לתובעים בגיבוש חוות דעת רפואיות.

פניה לרופאים שאינם מהתחום בו בוצעה הרשלנות

בתיקים בהם הדבר מתאפשר, ניתן לפנות, לצורך השגת חוות דעת רפואית, לרופא, אשר אינו עוסק בתחום בו בוצעה עוולת הרשלנות. כך למשל: פניה לרופא משפחה במקרה של רשלנות באבחון סרטן - הסתייעות ברופא זה ולא באונקולוג הינה קבילה בבית המשפט ומאפשרת להתגבר על קשר השתיקה, באשר אין מדובר ברופא מאותו תחום, המכיר על פי רוב את הרופא הנתבע, והחשש להרשיע קולגה למקצוע הופך לשיקול בלתי רלוונטי. 

פניה אל מומחה רפואי מחו"ל

מאחר וקשת הרופאים המומחים הבכירים בארץ, אשר נכונים לסייע בגיבוש חוות דעת לטובת הניזוקים בתחומים השונים, הינה מצומצמת, נאלצים תובעים, אשר אינם מוכנים להרים ידיים, לפנות לא אחת לקבלת חוות דעת רופא מומחה מחו"ל. רופא כזה מהווה גורם אובייקטיבי ובלתי תלוי, אשר אינו מונחה על ידי הקוד האתי, עליו מושתת קשר השתיקה.

נכונות לתשלום גבוה


תובעים, אשר אינם נכונים לוותר על תביעתם ומתעקשים להשיג חוות דעת רפואית תומכת, נושאים בנטל כבד של מימון התביעה והמצאת חוות הדעת ומוציאים לשם כך סכומים גבוהים מכיסם הפרטי. המערכת אינה משתתפת בהשגת חוות דעת רפואיות, אשר עלותן נעה כיום בין 2,500$ - 1,500$ ובתחומים מסויימים יש אף יקרות מכך. במקרים בהם נזקק התובע להגשת מספר חוות דעת בתיק, יופחתו העלויות בהתאם.

שינוי והגמשת החקיקה 

נוכח הקושי הממשי בהשגת חוות דעת רפואיות בתחומי התמחות מסויימים, הכיר בג"צ בתופעה וביטל את ההוראה בתקשי"ל (תקנות השירות לאזרח), שאסרה על רופאים עובדי המדינה להעיד נגד קולגות למקצוע בתביעות רשלנות רפואית. בכך הוסרה ההגבלה, שמנעה מתובעים להגיש תביעות בעילת רשלנות רפואית, מפאת הקושי הכרוך בהשגת חוות דעת רופא מומחה.מאמרים אחרונים

קישורים
- אבחון סרטן הערמונית
- ניצול מיני של מטופלים

חיפוש באתר

כמה עולה להגיש תביעת רשלנות רפואית? | דם טבורי | ריטלין | רשלנות בביצוע הרדמה | מפת האתר

כיצד ניתן לקבל חוות דעת של מומחה רפואי למרות קשר השתיקה בין רופאים?

המידע המופיע באתר אינו מהווה יעוץ משפטי או תחליף לו ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מבעלי האתר כל אחריות.