דם טבורי - היבטים משפטיים

חוק דם טבורי ושאלות משפטיות

דם טבורי, המצוי בחבל הטבור ונאסף בסמוך לאחר הלידה, מהווה מאגר איכותי של תאי גזע ראשוניים וצעירים, אותם ניתן לשמר לאורך שנים רבות ולעשות בהם שימוש עתידי בריפוי מחלות תורשתיות וטיפול בסוגים שונים של מחלת הסרטן.

השתלת דם טבורי ידועה כיום כבעלת יתרונות על פני השימוש המסורתי בתאי מח עצם, ובהתאם למגמה העולמית בתחום, גובר הביקוש לשימור ולשימוש בדם טבורי בקרב הציבור בישראל.

בארץ פועלות כיום מספר חברות, המציעות שירותי איסוף ושימור דם טבורי במאגרים מיוחדים, חלקם בנקים פרטיים, המאפשרים שימוש במנות הדם עבורי קרובי משפחה מדרגה ראשונה וחלקם בנקים ציבוריים, המקנים לאוכלוסית החולים בארץ אפשרות למצוא תורם מתאים להשתלת תאי גזע.

חוק דם טבורי בישראל

שירותי איסוף ושימור הדם הטבורי כרוכים בעלויות לא מעטות. הבנקים הציבוריים אינם זוכים לתקצוב ותמיכה מספקת מטעם המדינה ואילו הבנקים הפרטיים גובים תשלום גבוה עבור השירות, המתאפשר רק לאלה שידם משגת.

נוכח האמור, נוצר מצב של חסר בדגימות דם טבורי במאגרים הקיימים בארץ וצורך להגדיל את כמות המנות בכדי לאפשר לאוכלוסית החולים ליהנות מהן. לצורך קידום סבסוד בתחום, הגדלת כמות המנות בבנקי הדם הטבורי והנגשת השימוש בהן לציבור הרחב, יזם חה"כ משה כחלון הצעת חוק בנושא, אשר אושרה בקריאה ראשונה בחודש דצמבר 2005.

בהתאם להצעה, ישא משרד האוצר בהוצאות מימון הליך איסופן של כאלף דגימות דם בטבורי בשנה, ובכלל זה: נטילת המנה, בדיקתה ושימורה.

היבטים נוספים אליהם התייחסה הצעת החוק הינם הסדרת תחום הדם הטבורי באמצעות דרישת חובת רישוי לגורמים העוסקים בו, לצד קביעת נהלים ברורים לסיווג הרקמות, עיבודן, הקפאת המנות, שימורן ואופן השימוש בהן.

עלות הצעת החוק נאמדה בכ 5 מליון ש"ח ובשנת 2007 נכנס לתוקפו החוק הרשמי, אשר מסדיר היבטים שונים, הכרוכים בנושא הדם טבורי בארץ.

לצורך יישום החוק, פיקוח על אכיפתו וקביעת אמות מידה אחידות, הקים משרד הבריאות צוות מיוחד, אשר אמון על כתיבת נהלים ותקנות להפעלת בנקי הדם הציבוריים והפרטיים בישראל, בהיבטי הבטחת איכות ובטיחות המנות, כשירות התורם והסדרת הליכי איסוף, בדיקת ושימור הדגימה.

בייזומו של מהלך מיסוד והסדרת נושא הדם הטבורי הלכה מדינת ישראל אחרי ארה"ב, בה חתם הנשיא בסוף שנת 2005 על חוק לקידום המחקר והטיפול בתאי גזע, אשר הסדיר ותקצב תוכנית  חומש של  מעורבות המדינה בהליכי איסוף ושימור דגימות דם טבורי בכדי לאפשר לציבור הרחב ליהנות מכך.

מטרת החוק היתה ליצור מאגר של כ 150,000 דגימות, תוך קישור כלל בנקי הדם הפועלים בארה"ב למאגר מרכזי, אשר יהיה אמון על התאמת המנות לחולים.

המנגנון המשפטי אשר עומד בבסיס שימור דם טבורי בבנקים הפרטיים

חברות פרטיות לשימור דם טבורי, דוגמת בנק החיים, מבטיחות ללקוחותיהן המשך טיפול במנה גם במקרה של הפסקת פעילות החברה, זאת באמצעות מנגנון משפטי של נאמנות על ידי עורך דין מורשה, המושתת על חוק הנאמנות, תשל"ט - 1979.

המנגנון נועד להבטיח, כי במקרה בו תפסיק החברה לפעול מסיבה זו או אחרת, תופקד בידי הנאמן סמכות להמשך טיפול במנות, באופן בלתי מוגבל בזמן וללא חיוב הלקוח בעלויות נוספות, כאשר לצורך כך תעמוד לרשותו קרן כספית מיוחדת, שהקציבה החברה.

דרך זו תאפשר המשך שימור המנה, טיפול בה ונגישות לשימוש, באופן פרטי, ללא תלות במערכות ציבוריות, ובהתאם לתקנים העולמיים בנושא.

דם טבורי אתיקה ומשפט

השימוש בדם טבורי מעלה לא מעט סוגיות במישור האתי, אשר נושקות לתחום המשפטי, ובהן:

  • סוגית האפוטרופסות על הדם הטבורי - האם הדם הנאסף שייך לאם או לתינוק ובאיזו מידה רשאית האם לקבל החלטה עבור התינוק בעניין זה
  • מועד השגת הסכמה מדעת של האם לביצוע התרומה -  לפני הלידה או במהלכה,  כאשר קיים אינטרס להבטיח, כי האם תוכל לקבל החלטה שקולה ומושכלת בעניין מבלי שתהיה  מושפעת מלחצים כלשהם
  • סוגיית המשך מעקב אחר התורם לצורך איתור מחלות גנטיות או זיהומיות אצלו, בהן עשויה להיות נגועה מנת הדם הטבורי שניטלה ממנו בלידה, ובהתאם לכך הנחייה למניעת השימוש בדגימה
  • מתן הסבר מפורט ליולדת לגבי היתרונות והחסרונות הכרוכים בהליך
  • בעיה הלכתית של נטילת תרומה מהיילוד, אשר בעצמו עדיין אינו מחוייב במצוות
  • הימנעות מנטילת דם טבורי מתינוקות שנולדו פגים או במשקל נמוך
  • מידת הסיכון וגרם נזק גופני לאם והיילוד בעת נטילת הדם הטבורי
  • הסדרת סוגית שימוש עתידי בתאי הגזע שבדם הטבורי לצורכי גנטיקה וניסויים ביולוגיים, שהינה בעלת השלכות אתיות ומוסריות.

יש לך שאלות נוספות בנושא?מאמרים אחרונים

קישורים

חיפוש באתר

מפת האתר

שאלות ונושאים מעוררי שאלות בנושא דם טבורי ושימושיו השונים

המידע המופיע באתר אינו מהווה יעוץ משפטי או תחליף לו ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מבעלי האתר כל אחריות.